مواد مخدر و امنیت در بلوچستان

احمد رضا طاهری: مواد مخدر و امنیت در بلوچستان   . مسئله مواد مخدر یک مشکل فراگیر است که عوارض ناشی از آن بتدریج سلامت جامعه را به خطر میاندازد و ما گاه گاهی شاهد این نوع حوادث از طریق رسانه
ادامه مطلب


مجموعه سخنرانی ها

  سخنرانیها و کنفرانسها   19. نقش و تاثیر جمهوری اسلامی ایران در توسعه منطقه بلوچستان: حوزه اهل سنت (فارسی)، با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و  انجمن علمی دانشکده حقوق و علوم
ادامه مطلب