دزد نادان و ملای دانا: زبان انگلیسی

داستان حاضر اثریست از شرکت کارآفرینی دانشیاران علوم انسانی طاهري که در سال 1382 با شماره ثبت 2519 فعالیت هاي علمی خود را آغاز نموده است. این مجموعه سعی بر آن دارد که حین نگارش و تبدیل ماجراهاي واقعی
ادامه مطلبتالیفات

    کتابهای چاپ شده   11. نخبگان بلوچ ایران: دموگرافی، فرهنگ، و سیاست (1357-1397)، انتشارات لمبرت (1399)، محصولی از شرکت کارآفرینی دانشیاران علوم انسانی طاهری، نویسنده: احمد رضا طاهری. این کتاب
ادامه مطلب