"پست دکترا" را به زبان فارسی "پسا دکترا" یا "فرا دکترا" یا "فوق دکترا" میگویند. 

آخرین درجه دانشگاهی "پی اچ دی" یا "دکتر در فلسفه" معنی میشود، یعنی شما در رشته خاصی صاحب نظر میشوید. به فارسی معادل "پی اچ دی" یعنی دکترای تخصصی. 

اما "پست دکترا" یعنی شما بعد از اخذ درجه پی اچ دی بصورت خیلی تخصصی وارد تخصص خاصی میشوید. 

در بعضی از کشورها گواهی نامه ای برای "پست دکترا" صادر نمیشود ولی در ارتقا فرد مهم است، اما در برخی از دانشگاههای دنیا گواهی نامه ای بنام "پست دکترا ریسرچ" صادر میشود که معنی فارسی آن میشود تحقیق یا پژوهش فوق دکترا. 

اخیرا در ایران نیز این دوره تحت عنوان فرا دکتری یا پسا دکتری برگزار میشود. 

معمولا افرادی که دکترای خود را به اتمام میرسانند و شانس استخدامی ندارند بلافاصله برای فوق دکتری اقدام میکنند تا ریزومه قوی تری داشته باشند. 

لازم به ذکر است جهت اینکه بتوانیم برای دوره "پست دکترا" اقدام کنیم رقابت بسیار شدیدی وجود دارد و اینکار براحتی صورت نمیگیرد. ثبت نام در مقطع دکتری تخصصی بمراتب ساده تر است تا پذیرفته شدن در مرحله "پست دکتری." 

پست دکتری یا فوق دکتری یعنی اینکه شما موقتا در دانشگاه استخدام میشوید و برای این کار حقوق دریافت میکنید. مدت این دوره بستگی به دانشگاه دارد ولی از شش ماه تا پنج سال است، بااینحال بستگی به دوره و کار و قرارداد شما با دانشگاه دارد. 

احمد رضا طاهری، علوم سیاسی. 
https://t.me/taheriinfo