این کتاب مجموعه ای است از مقالات علمی و پژوهشی (چاپ شده در انتشارات معتبر جهانی) و همچنین برخی از مقالات چاپ نشده دکتر احمد رضا طاهری در خصوص مسایل سیاسی و اجتماعی بلوچستان ایران پس از انقلاب اسلامی که برخی از این آثار مجدد پس از ویرایش و بروزرسانی در شهریور ماه 1399 به شکل کتاب حاضر توسط انتشاراتی لمبرت به چاپ رسیده است. این کتاب محصولی است از شرکت کارآفرینی دانشیاران علوم انسانی طاهری که در سال 1382 به شماره ثبت 2519 و شماره استاندارد ملی 10500059598 تاسیس گردید. آثاری که قبلا چاپ شده اند و پس از بروزرسانی مجدد در این مجموعه قرار گرفته اند عبارتند از: 

. فرهنگ اجتماعی و سیاسی نخبگان بلوچ ایران (انگلیسی)، انجمن بین المللی ایران شناسی، لندن: روتلیج، گروه تیلور و فرانسیس (جلد 46، شماره 6، نوامبر 2013)، احمد رضا طاهری. 

. پروفایل اجتماعی و اقتصادی قوم بلوچ در ایران: 1979-2012 (انگلیسی)، پژوهشگاه عالی ایرانشناسی،  پاریس (جلد پنجم، می 2013)، احمد رضا طاهری.

. نخبگان بلوچ ایران: جریانهای سیاسی (انگلیسی)، یکی از فصول تز دکتری تخصصی، دپارتمان علوم سیاسی و مدیریت دولتی، دانشگاه پونا (2010)، احمد رضا طاهری.

. قیام بلوچ و چالش برای جمهوری اسلامی ایران (انگلیسی)، ماهنامه تحلیلی پژوهشی مرکز مطالعات صلح و جنگ (شماره 4، دهلی نو، آوریل 2012)، احمد رضا طاهری.

 

 دانلود رایگان کتاب نخبگان بلوچ ایران: دموگرافی، فرهنگ، و سیاست (1357-1397)