روز دانشجو

احمد رضا طاهری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان در جلسه پرسش و پاسخ به مناسبت روز دانشجو مطرح کرد: در دنیای امروز داشتن مدرک دانشگاهی تضمینی برای پیدا کردن شغل م
مشروح خبر

بسیجیان در آن سوی مرزها

گرایش فداکاری بسیجیان به آن سوی مرزها/ شکست سازمان یافته ترین گروه تروریستی جهان توسط بسیجیان دکترای علوم سیاسی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان گفت: علی رغم ا
مشروح خبر